Thỏa thuận sử dụng

Temnhandep.com™ bảo mật thông tin khách hàng.

Temnhandep.com™ chỉ sủ dụng thông tin khách hàng vào các công việc liên quan đến in ấn, quảng cáo và các công việc liên quan giữa khách hàng và công ty