Bảng báo giá in offset tờ rơi A5 thời gian 3-5 ngày

BÁO GIÁ TỜ RƠI KHỔ GIẤY A5
Khổ giấy A5 (14 x 21cm)
Giấy/Số lượng 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
C100 700.000 900.000 1,200,000 1,500,000 2,000,000 3,500,000
C150 800.000 1,000,000 1,400,000 1,700,000 2,200,000 3,800,000
C200 1,200,000 1,460,000 2,260,000 2,700,000 3,460,000 6,600,000
Phí thiết kế tờ rơi 200k-300k/file
Thời gian 3-5 ngày có hàng

Bảng báo giá in offset tờ rơi A4 thời gian 3-5 ngày

BÁO GIÁ TỜ RƠI KHỔ GIẤY A4
Khổ giấy A4 (21 x 29cm)
Giấy/Số lượng 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
C100 700.000 900.000 1,200,000 1,500,000 2,000,000 3,500,000
C150 800.000 1,000,000 1,400,000 1,700,000 2,200,000 3,800,000
C200 1,200,000 1,460,000 2,260,000 2,700,000 3,460,000 6,600,000
Phí thiết kế tờ rơi 200k-300k/file
Thời gian 3-5 ngày có hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *